Ceník

REGISTRAČNÍ POPLATEK
  dospělí   80,-Kč
  senioři od 70 let   40,-Kč
  děti do 15 let   40,-Kč
  jednorázový   20,-Kč
UPOMÍNKY
  1.upomínka   20,-Kč
  2.upomínka   40,-Kč
  3.upomínka   60,-Kč
  4.upomínka  100,-Kč
 
ZTRÁTY
 kniha  cena knihy + 80,-Kč
 časopis  cena časopisu + 30,-Kč
 čtenářský průkaz  10,-Kč

OSTATNÍ SLUŽBY
  rezervace knih  zdarma
  internet  zdarma
  MVS, meziknihovní výpůjční služba - poplatek za poštovné  50,-Kč
  tisk a kopírování formátu A4,  2,-Kč
  laminování A4  15,-Kč
  kroužková vazba dle ceníku
   

Kontakt: 723289749  E-mail: knihovna@hnojnik.cz