Pro děti

 
PRO DĚTI
knihy jsou uspořádány abecedně, podle příjmení autora
(případně názvu, pokud není autor uveden)
a dále rozděleny do tří skupin podle věku a barevně označeny


M/I do 9 let červeně
M/II od 9 do 12 let zeleně
M/III od 12 let modře
naučná literatura je dále ještě rozdělena podle tématických skupin MDT
(mezinárodní desetinné třídění)
0 - Všeobecnosti.
1 - Filozofie.
2 - Náboženství.
3 - Společenské vìdy.
5 - Matematika. Přírodní vědy.
6 - Užité vědy.
7 - Umění. Architektura. Fotografie. Hudba. Sport.
8 - Jazykověda. Literatura.
9 - Zeměpis. Dějiny.Kontakt: 723289749  E-mail: knihovna@hnojnik.cz